sekce_zpracovani_ou

sekce_zpracovani_ou - Autopůjčovna TAR, autopůjčovna osobních automobilů, autopůjčovna užitkových aut

autopujcovna-tar.cz
 

Souhlas a poučení se zpracováním osobních údajů klienta

 

 

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů

udělují tímto souhlas společnosti T-AR s.r.o., se sídlem Terezínská 1119/53, 410 02 Lovosice, IČ: 62243829, zapsanou ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7984 (dále jen „Správce“), se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení,

  • poštovní adresa,

  • emailová adresa,

  • telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem uzavření Smlouvy o pronájmu vozidla.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Jeden rok od udělení souhlasu, po dobu trvání smlouvy o pronájmu vozidla a následně ještě jeden rok od jejího ukončení.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Účetní služby.: Ekonomická institut s.r.o. Masarykova 96/131 Ústí nad Labem, 400 01 IČ: 28177449, DIČ: CZ28717449

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,

  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace